ประมงอำเภอสิรินธร เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง จากพายุโนรู  

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงอำเภอสิรินธร เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง จากพายุโนรู   ประมงอำเภอสิรินธร เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง จากพายุโนรู  
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตร (ด้านประมง) ระดับตำบล (ปลัดอำเภอ ปลัดอบต.คันไร่ เกษตรตำบลคันไร่ กำนันตำบลคันไร่ ประมงอำเภอ)และคณะอนุกรรมการฯ ระดับหมู่บ้าน ประชุมเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง ในเขตพื้นที่หมู่ 1 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในบ่อดิน ได้รับความเสียหายน้ำท่วมบ่อเลี้ยงปลา ทำให้สัตว์น้ำสูญหาย จำนวน 2 ราย พื้นที่เสียหายตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือรวม 1.25 ไร่ รวมวงเงินช่วยเหลือ  5,852.50 บาท พร้อมปิดประกาศ แบบ กษ.02 ระดับหมู่บ้าน ไม่น่อยกว่า 3 วัน
โดยมีนางอรุณี ภูนะยา ปลัดอำเภอสิรินธร (รับผิดชอบตำบลคันไร่) ประธานคณะอนุกรรมการฯ ระดับตำบล 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอสิรินธร เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเบ็น หมู่ 1 ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอุบลฯ ประชุมกลุ่มย่อยหัวหน้ากลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาในภาพรวมของสำนักงา...  408   ประมงอุบลฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานวัน สหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566   392  ประมงอุบลฯ เตรียมสถานที่เพื่อจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมงในงานเกษตรอีสานใต้ ประจ...  350  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์จัดทำประชาคม ผู้ประสบอุทกภัยด้านการ...  269  ประมงอำเภอสิรินธร เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง จากพายุโ...  235  ประมงอุบลฯ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง หลังน้ำลด   203  ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมประชุมส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สาร...  185  ประมงอำเภอนาจะหลวย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด...  142  ประมงจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบให้กำลังใ...  140  ประมงอุบล ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาห...  139


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ