ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมร่วมงานฉลอง 139 ปี อ.ม่วงสามสิบ

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมร่วมงานฉลอง 139 ปี อ.ม่วงสามสิบ ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมร่วมงานฉลอง 139 ปี อ.ม่วงสามสิบ


วันนี้ (19 กันยายน 2565) นายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง พร้อมด้วยนายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมร่วมงานฉลอง 139 ปี อ.ม่วงสามสิบ
โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน 

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2565 โดยกรมการข้าว จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชน เกษตรกรทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมงาน ได้เรียนรู้และมีความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในรูปแบบศูนย์ข้าวชุมชน และการนำเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ มาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตอย่างเหมาะสม และยกระดับมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งการเพิ่มคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

 สำหรับกิจกรรมภายในซุ้มนิทรรศการสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มีการสาธิตระบบเพาะฟักไข่ปลานิล การเลี้ยงกบในกระชังบก การสาธิตการเลี้ยงปลาในนาข้าว และการสาธิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2565 วิสาหกิจแปรรูปชุมชนปลาส้มบ้านคำกลาง การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ Fisherman Market 

ซึ่งงานในครั้งนี้ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทนสนับสนุนลูกพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 200,000 ตัว เพื่อมอบแก่ตัวแทนผู้นำชุมชนนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ โดยพันธุ์ปลาดังกล่าวศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี เป็นผู้สนับสนุน และหน่วยงานหลักในการผลิต

นอกจากนี้ ในวันนี้ยังถือเป็นโอกาสดี ที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสำนักประมงจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ นายธงชัย ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอนาจะหลวย นางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอโพธิ์ไทร และนางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล เจ้าพนักงานประมงอาวุโส ร่วมกิจกรรมด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต...  336   ประมงอุบลฯ รวมพลังจัดนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี   270  ประมงอุบล ร่วมรับฟังการนำเสนองานวิจัยภายใต้โครงการอาหารของ JIRCAS    240   ประมงอุบลฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติงานระเบียบกรมประมงว่าด้วยก...  215  “สุวัฒน์” ฟาร์มปลากัด สร้างอาชีพ   206  ประมงอุบลฯ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง หลังน้ำลด   188  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์จัดทำประชาคม ผู้ประสบอุทกภัยด้านการ...  184  ประมงอำเภอสิรินธร เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง จากพายุโ...  175  ห้ามเพาะเลี้ยงปลาที่มีการดัดแปลงหรือตัดแต่งพันธุกรรม GMO LMO ทุกชนิด    172  ประมงอุบลฯ ลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีโอ เพื่อประกอบการตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขา...  170


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ