ประมงอุบลฯ รวมพลังจัดนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงอุบลฯ รวมพลังจัดนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ประมงอุบลฯ รวมพลังจัดนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

วันนี้ (18 กันยายน 2565) นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง บูรณางานร่วมกับ นายธงชัย ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอนาจะหลวย และนางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล เจ้าพนักงานประมงอาวุโส ร่วมจัดและออกแบบนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ชุมชน ปี 2565 และงานฉลอง "139 ปี เกษตรอินทรีย์เมืองม่วงสามสิบ" ณ สนามกีฬาโรงเรียนม่วงสามสิบอำนวยปัญญา อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2565

นิทรรศการ ประกอบด้วย การสาธิตการเพาะพันธุ์ปลานิลและการฟักไข่ปลานิล การเลี้ยงปลาในนาข้าว การเลี้ยงกบในกระชังบก การเลี้ยงปาดุกในบ่อพลาสติก เครื่องมื่อประมงพื้นบ้าน และนิทรรศการเชิดชูเกียรติสถาบันเกษตรกรดีเด่น (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาส้มบ้านคำกลาง) 

ทั้งนี้ ในวันที่ 19 กันยายน 2565 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน

#บูรณาการ งานสำเร็จ
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรสชธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต...  335   ประมงอุบลฯ รวมพลังจัดนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี   270  ประมงอุบล ร่วมรับฟังการนำเสนองานวิจัยภายใต้โครงการอาหารของ JIRCAS    240   ประมงอุบลฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติงานระเบียบกรมประมงว่าด้วยก...  215  “สุวัฒน์” ฟาร์มปลากัด สร้างอาชีพ   206  ประมงอุบลฯ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง หลังน้ำลด   188  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์จัดทำประชาคม ผู้ประสบอุทกภัยด้านการ...  184  ประมงอำเภอสิรินธร เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง จากพายุโ...  175  ห้ามเพาะเลี้ยงปลาที่มีการดัดแปลงหรือตัดแต่งพันธุกรรม GMO LMO ทุกชนิด    172  ประมงอุบลฯ ลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีโอ เพื่อประกอบการตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขา...  170


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ