ประมงอุบล ร่วมรับฟังการนำเสนองานวิจัยภายใต้โครงการอาหารของ JIRCAS 

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงอุบล ร่วมรับฟังการนำเสนองานวิจัยภายใต้โครงการอาหารของ JIRCAS  ประมงอุบล ร่วมรับฟังการนำเสนองานวิจัยภายใต้โครงการอาหารของ JIRCAS 

วันนี้ (7 กันยายน 2565) นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสุนทร รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และ ดร.ธีระชัย พงศ์จรรยากุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ร่วมรับฟังกานำเสนองานวิจัยภายใต้โครงการอาหารของ JIRCAS (Japan International Research Center for Agricultural Sciences : JIRCAS) นำโดย Kazuo Nakashima   ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมี ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ. และ ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมให้ข้อมูลด้วย

การนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว เป็นงานวิจัยที่มีแนวคิดในการศึกษาชีววิทยาของปลาซิวหางแดง ปลาซิวหนวดยาว ปลากระดี่หม้อ  กุ้งฝอย และด้านการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการใช้ประโยชน์จากปลาพื้นถิ่นขนาดเล็ก (Small indigenous fish) อย่างมีประสิทธิภาพ การขยายพันธุ์ (Propagation) ตลอดจนการนำประโยชน์จากสารอาหารมาปรับปรุงโภชนาการให้คนพื้นถิ่น และการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำด้วยวิธีการควบคุมระบบ เป็นต้น 

นอกจากการเข้าร่วมรับฟังผลงานวิจัยที่จะพัฒนาต่อยอดเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในอนาคตแล้ว ประมงจังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์ฯ ยังได้นำทีมนักวิจัยตรวจเยี่ยมชมอาคารเพาะพันธุ์ปลา สถานที่จำหน่ายลูกพันธุ์ปลา ณ สหกรณ์ประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด และร้านค้า Fisherman Shop @อุบลราชธานีอีกด้วย

#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต...  336   ประมงอุบลฯ รวมพลังจัดนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี   270  ประมงอุบล ร่วมรับฟังการนำเสนองานวิจัยภายใต้โครงการอาหารของ JIRCAS    241   ประมงอุบลฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติงานระเบียบกรมประมงว่าด้วยก...  215  “สุวัฒน์” ฟาร์มปลากัด สร้างอาชีพ   206  ประมงอุบลฯ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง หลังน้ำลด   188  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์จัดทำประชาคม ผู้ประสบอุทกภัยด้านการ...  184  ประมงอำเภอสิรินธร เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง จากพายุโ...  175  ห้ามเพาะเลี้ยงปลาที่มีการดัดแปลงหรือตัดแต่งพันธุกรรม GMO LMO ทุกชนิด    172  ประมงอุบลฯ ลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีโอ เพื่อประกอบการตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขา...  170


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ