การลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรโครงการศึกษาระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการประเมินผลผลิตการประมงโดยจำแนกประเภทที่อยู่อาศัยในระดับภูมิทัศน์ของลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


การลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรโครงการศึกษาระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการประเมินผลผลิตการประมงโดยจำแนกประเภทที่อยู่อาศัยในระดับภูมิทัศน์ของลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 
เวลา 10.30 น.

นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยนายสุวิทย์ พัชนี นักวิชาการประมง และคณะ ลงพื้นทีสัมภาษณ์ชาวประมง
(ประเภทนาข้าว บ่อล่อ) ณ บ้านสุขเกษม ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

โดยใช้วิธีการทำแบบสอบถาม สัมภาษณ์ชาวประมง ถึงเครื่องมือทำการประมง  วิธีทำการประมง ชนิดและจำนวนสัตว์น้ำที่ได้จากเครื่องมือทำการประมง
โดยมีวัตถุประสงค์
1) เพื่อรวบรวมและปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือประมง การประเมินผลจับสัตว์น้ำ และสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ ชนิดหลักที่จับได้และการบริโภค ราคาปลาในตลาดและสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ จากแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาในแม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย 
2) เพื่อทราบถึข้อมูลประชากร และอาชีพของชุมชนประมงลงไปถึงระดับอำเภอที่อยู่ติดกับประเภทแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญ 
3) เพื่อทราบถึงมุมมองในท้องถิ่นเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ ที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงในลุ่มน้ำโขงตอนล่างในเขตประเทศไทย 

# สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร
#กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี 
# กรมประมง 

หมายเหตุ 
คณะกรรมการธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission : MRC) เป็นองค์การระหว่างรัฐบาล
เพื่อส่งเสริมประสานงาน จัดการและพัฒนาแหล่งน้ำ และทรัพยากรอื่น ที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน สมาชิกประกอบด้วย 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต...  336   ประมงอุบลฯ รวมพลังจัดนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี   270  ประมงอุบล ร่วมรับฟังการนำเสนองานวิจัยภายใต้โครงการอาหารของ JIRCAS    240   ประมงอุบลฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติงานระเบียบกรมประมงว่าด้วยก...  215  “สุวัฒน์” ฟาร์มปลากัด สร้างอาชีพ   206  ประมงอุบลฯ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง หลังน้ำลด   188  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์จัดทำประชาคม ผู้ประสบอุทกภัยด้านการ...  184  ประมงอำเภอสิรินธร เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง จากพายุโ...  175  ห้ามเพาะเลี้ยงปลาที่มีการดัดแปลงหรือตัดแต่งพันธุกรรม GMO LMO ทุกชนิด    172  ประมงอุบลฯ ลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีโอ เพื่อประกอบการตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขา...  170


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ