ประมงอุบลฯ...จัดกิจกรรมตลาดเคลื่อนที่ภายใต้ธีม Fisherman Market สร้างช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์ และสินค้าประมง สู่ผู้บริโภคโดยตรง

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงอุบลฯ...จัดกิจกรรมตลาดเคลื่อนที่ภายใต้ธีม Fisherman Market สร้างช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์ และสินค้าประมง สู่ผู้บริโภคโดยตรง ประมงอุบลฯ...จัดกิจกรรมตลาดเคลื่อนที่ภายใต้ธีม Fisherman Market สร้างช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์ และสินค้าประมง สู่ผู้บริโภคโดยตรง

วันนี้ ( 12 พฤษภาคม 2565) นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ บูรณางานร่วมกับนายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร จัดกรรมเปิดตลาดจำหน่ายสินค้าประมง ภายใต้ธีม Fisherman Market@UBON ครั้งที่ 4 เพื่อสร้างช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์ และสินค้าประมง สู่ผู้บริโภค ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ในโอกาสนี้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีทได้ร่วมเยี่ยมชมร้านค้าสินค้าประมงและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากกลุ่มวิสาหกิจ และเกษตรกรที่นำมาจำหน่ายด้วย

ซึ่งในงานวันนี้ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาส้มบ้านคำกลาง” จากอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และเป็นกลุ่มฯ ที่ชนะเลิศรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ ประจำปี 2565 นำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานมาจำหน่ายในงานด้วย อาทิเช่น  ปลาแก้วแห้ง ปลาส้มปลาตะเพียน ปลาส้มปลาเทโพ (ปลาปึ่ง) ปลาส้มปลากาดำ (ปลาอีตู๋) ปลาส้มปลาตองกราย และปลาแผ่นแดดเดียว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มแปรรูป และเกษตรกรอีกหลายพื้นที่ในอำเภอพิบูลมังสาหาร นำผลิตภัณฑ์ด้านประมง มาจำหน่ายเพื่อเป็นการกระจายสินค้าประมงไปยังผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์สินค้าประมง อันจะนำไปสู่การสร้างอาชีพประมงที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และกระจายไปในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วย??

กิจกรรมวันนี้ สามารถจำหน่ายสินค้าได้ถึง 120 กิโลกรัม มูลค่า 15,000 บาท

#Fisherman Market @Ubon
#กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต...  291   ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเปิดกิจกรรมอบรมทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ...  252  การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.กลุ่มจังหวัด) เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศ...  251  ยิ่งใหญ่ ประมงอุบลฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดม...  237  ประมงอุบลฯ รวมพลังจัดนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี   233  ประมงอำเภอโพธิ์ไทร “ประชุม ศจพ.อ. โพธิ์ไทร ครั้งที่ 3/2565 ”   219  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมอาชี...  213  กิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศ จำนวน 500,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่...  207  ประมงอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิ...  205  การลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรโครงการศึกษาระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการประเมินผลผลิตการประม...  199


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ