ประมงอุบลฯ ลงพื้นที่ให้บริการรับคำขอใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (การเลี้ยงปลาในกระชัง)

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงอุบลฯ ลงพื้นที่ให้บริการรับคำขอใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (การเลี้ยงปลาในกระชัง) 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประมงอุบลฯ ลงพื้นที่ให้บริการรับคำขอใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (การเลี้ยงปลาในกระชัง)
    วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ บูรณาการงานด้านการประมงร่วมกับนายศุภวัฒน์  เที่ยงผดุง ประมงอำเภอนาจะหลวย และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ให้บริการรับคำขอใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ( การเลี้ยงปลาในกระชัง ) ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านแพง ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์

โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณแม่น้ำมูล ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ และเขตพื้นที่ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี มายื่นขอรับใบอนุญาตฯ จำนวน 71 ราย

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นใบคำขอฯ ครบเรียบร้อยทุกรายแล้ว และจะดำเนินการตรวจสอบแหล่งทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่จะขออนุญาต ฯต่อไป

“เลี้ยงปลากระชังเชิงพาณิชย์ สร้างเศรษฐกิจให้อุบล”


#สำนักงานประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์
#สำนักงานประมงอำเภอนาจะหลวย
#กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต...  332   ประมงอุบลฯ รวมพลังจัดนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี   269  ประมงอุบล ร่วมรับฟังการนำเสนองานวิจัยภายใต้โครงการอาหารของ JIRCAS    239   ประมงอุบลฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติงานระเบียบกรมประมงว่าด้วยก...  212  “สุวัฒน์” ฟาร์มปลากัด สร้างอาชีพ   206  ประมงอุบลฯ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง หลังน้ำลด   188  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์จัดทำประชาคม ผู้ประสบอุทกภัยด้านการ...  180  ประมงอำเภอสิรินธร เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง จากพายุโ...  173  ประมงอุบลฯ ลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีโอ เพื่อประกอบการตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขา...  169  ห้ามเพาะเลี้ยงปลาที่มีการดัดแปลงหรือตัดแต่งพันธุกรรม GMO LMO ทุกชนิด    164


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ