ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสิรินธร

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสิรินธร ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสิรินธร                           วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
เวลา 13.30 น. 
นายสุนทร รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ รวบรวมข้อมูลหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (คณะที่ 2 ) ครั้งที 1/2565  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม และพลังงานจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และราษฏร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

(ประกาศ)(ประกาศ) ทั้งนี้ที่ประชุมได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่างๆ โดยมีเรื่องพิจารณา ดังนี้
1.พิจารณาเห็นชอบ /ยอมรับ รายงานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร (นอกเหนือจากกลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน และสมาพันธ์เกษตรกรภาคอีสาน ) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
2. การแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร 
3. พิจารณาแบบตรวจสอบคัดกรองราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร 
4. พิจารณาห้วงระยะเวลาการดำเนินงานของคณะทำงานตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต...  297   การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.กลุ่มจังหวัด) เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศ...  258  ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเปิดกิจกรรมอบรมทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ...  258  ยิ่งใหญ่ ประมงอุบลฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดม...  239  ประมงอุบลฯ รวมพลังจัดนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี   235  ประมงอำเภอโพธิ์ไทร “ประชุม ศจพ.อ. โพธิ์ไทร ครั้งที่ 3/2565 ”   221  ประมงอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิ...  214  กิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศ จำนวน 500,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่...  213  ประมงอุบล ร่วมรับฟังการนำเสนองานวิจัยภายใต้โครงการอาหารของ JIRCAS    206  การลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรโครงการศึกษาระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการประเมินผลผลิตการประม...  200


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ