ประมงอุบลฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขอใช้ตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงอุบลฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขอใช้ตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประมงอุบลฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขอใช้ตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว
วันนี้ (9 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.30 น. นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขอใช้ตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว ผ่านระบบ Zoom : Video Conference  ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี
ในการประชุมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการได้กล่าวถึง ความเป็นมาของร้าน Fisherman Shop วัตถุประสงค์ในการสร้างตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว  -ร่าง- ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว พ.ศ. 2565 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสินค้าเพื่อให้ได้ตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว และขั้นตอนการยื่นขอใช้ตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว 
#ประมงธงเขียว
# Fisherman Shop
#กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต...  332   ประมงอุบลฯ รวมพลังจัดนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี   269  ประมงอุบล ร่วมรับฟังการนำเสนองานวิจัยภายใต้โครงการอาหารของ JIRCAS    239   ประมงอุบลฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติงานระเบียบกรมประมงว่าด้วยก...  212  “สุวัฒน์” ฟาร์มปลากัด สร้างอาชีพ   206  ประมงอุบลฯ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง หลังน้ำลด   188  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์จัดทำประชาคม ผู้ประสบอุทกภัยด้านการ...  180  ประมงอำเภอสิรินธร เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยฯ ด้านประมง จากพายุโ...  173  ประมงอุบลฯ ลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีโอ เพื่อประกอบการตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขา...  169  ห้ามเพาะเลี้ยงปลาที่มีการดัดแปลงหรือตัดแต่งพันธุกรรม GMO LMO ทุกชนิด    164


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ