กลุ่มส่งเสริมฯ เดินหน้า ศึกษานวัตกรรม เลี้ยงปลาดุกระบบ Biofloc เพื่อต่อยอดส่งเสริมเกษตรกร

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


กลุ่มส่งเสริมฯ เดินหน้า ศึกษานวัตกรรม เลี้ยงปลาดุกระบบ Biofloc เพื่อต่อยอดส่งเสริมเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมฯ เดินหน้า ศึกษานวัตกรรม เลี้ยงปลาดุกระบบ Biofloc เพื่อต่อยอดส่งเสริมเกษตรกร

วันนี้ (5 พฤษภาคม 2565) นานประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ร่วมกับนางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ตรวจเยี่ยม และศึกษาดูงานการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย ด้วยระบบ Biofloc ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสาน ผัง 16 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทำให้ทราบข้อมูลว่า วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสาน ผัง 16 ได้ผ่านการอบรมภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน การเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในระบบไบโอฟล็อคและการตรวจสอบคุณภาพน้ำด้วยระบบอัจฉริยะ และเกิดการรวมกลุ่มเกษตรกร โดยมีหน่วยงานพี่เลี้ยงคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้นายวสันต์ สุนทรนิกรกิจ ประธานกลุ่มฯ ให้ข้อมูลว่า ปลาดุก Biofloc ที่กลุ่มฯ เลี้ยง เป็นปลาดุกสายพันธุ์บิ๊กอุย ลูกพันธุ์นำเข้าจากต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครสวรรค์ นำมาเลี้ยงในถังไฟเบอร์กลาส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เมตร อัตราปล่อย 500 ตัวต่อถัง เลี้ยงระยะเวลา 4 เดือนจึงจับผลผลิตจำหน่าย โดยจำหน่ายสดราคากิโลกรัมละ 60 บาท และแปรรูปในรูปแบบปลาดุกร้า ส่วนในอนาคตมีแผนแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาดุกฟู และ Snake ปลาดุก

ส่วนปัญหาที่พบจากการเลี้ยงปลาดุกด้ววระบบดังกล่าว ประธานกลุ่มฯ กล่าวว่ามีเพียงปัญหาลูกพันธุ์ปลาดุกรัสเซีย ผสมมากับลูกพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย ส่งผลให้ได้ปลาคุณภาพไม่ดี และปลาต่างขนาด

#นวัตกรรม Bioflog
#กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต...  298   การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.กลุ่มจังหวัด) เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศ...  266  ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเปิดกิจกรรมอบรมทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ...  262  ยิ่งใหญ่ ประมงอุบลฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดม...  242  ประมงอุบลฯ รวมพลังจัดนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี   237  ประมงอำเภอโพธิ์ไทร “ประชุม ศจพ.อ. โพธิ์ไทร ครั้งที่ 3/2565 ”   228  กิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศ จำนวน 500,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่...  221  ประมงอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิ...  218  ประมงอุบล ร่วมรับฟังการนำเสนองานวิจัยภายใต้โครงการอาหารของ JIRCAS    209  การลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรโครงการศึกษาระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการประเมินผลผลิตการประม...  204


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ