ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมให้บริการบันทึกถ้อยคำราษฎรที่ประกอบอาชีพประมง และได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี  

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมให้บริการบันทึกถ้อยคำราษฎรที่ประกอบอาชีพประมง และได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี   ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมให้บริการบันทึกถ้อยคำราษฎรที่ประกอบอาชีพประมง และได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี  
วันที่ 1เมษายน 2565 เวลา 09.00- 16.00 น.นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับ นายสายชล เกตศักดิ์ ปลัดอำเภอสิรินธรกลุ่มงานความมั่น นางสาวกวินตรา ธีรกานต์พร ปลัดอำเภอสิรินธร รับผิดชอบประจำศูนย์ดำรงธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอสิรินธร, นายไทวัน น้อมนัส, และนางมาลี ตามศรีวัน (ผู้แทนสมัชชาคนจน) และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ร่วมตรวจสอบบันทึกถ้อยคำราษฎรที่ประกอบอาชีพประมง ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสิรินธร ที่ว่าการอำเภอสิรินธร ต.นิคมฯ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
ทั้งนี้ ได้นัดหมายราษฎร 1 หมู่บ้าน คือบ้านคันเปือย หมู่ 5 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี  เป้าหมายจำนวน 90 ราย มาติดต่อทำการบันทึกถ้อยคำราษฎรประกอบอาชีพประมง ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีราษฎรมาลงบันทึกถ้อยคำ รวมทั้งสิ้นจำนวน 75 ราย ซึ่งทางอำเภอสิรินธร รวบรวมนำเสนอคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ที่ประกอบอาชีพประมงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต...  286   ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเปิดกิจกรรมอบรมทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ...  250  การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.กลุ่มจังหวัด) เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศ...  243  ประมงอุบลฯ รวมพลังจัดนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี   233  ยิ่งใหญ่ ประมงอุบลฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดม...  229  ประมงอำเภอโพธิ์ไทร “ประชุม ศจพ.อ. โพธิ์ไทร ครั้งที่ 3/2565 ”   214  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมอาชี...  203  ประมงอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิ...  199  การลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรโครงการศึกษาระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการประเมินผลผลิตการประม...  196  กิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศ จำนวน 500,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่...  196


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ