ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมบันทึกถ้อยคำราษฎรที่ประกอบอาชีพประมง และได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี  

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมบันทึกถ้อยคำราษฎรที่ประกอบอาชีพประมง และได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี   ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมบันทึกถ้อยคำราษฎรที่ประกอบอาชีพประมง และได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี  
วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00- 16.00 น.นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกับ นางสาวกวินตรา ธีรกานต์พร ปลัดอำเภอสิรินธร รับผิดชอบประจำศูนย์ดำรงธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอสิรินธร นายไทวัน น้อมนัส, นายบัวลี โพธิวงค์ และนางมาลี ตามศรีวัน (ผู้แทนสมัชชาคนจน) และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14, ม.16 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ร่วมตรวจสอบบันทึกถ้อยคำราษฎรที่ประกอบอาชีพประมง ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสิรินธร ที่ว่าการอำเภอสิรินธร ต.นิคมฯ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
ทั้งนี้ ได้นัดหมายราษฎร 2 หมู่บ้าน ได้แก่ ลาดวารี หมู่ 14, บ้านใหม่นาคำ หมู่ 16  ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี  เป้าหมายจำนวน 134 ราย มาติดต่อทำการบันทึกถ้อยคำราษฎรประกอบอาชีพประมง ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีราษฎรมาลงบันทึกถ้อยคำ รวมทั้งสิ้นจำนวน 95  ราย ซึ่งทางอำเภอสิรินธร รวบรวมนำเสนอคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต...  291   ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเปิดกิจกรรมอบรมทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ...  252  การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.กลุ่มจังหวัด) เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศ...  251  ยิ่งใหญ่ ประมงอุบลฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดม...  237  ประมงอุบลฯ รวมพลังจัดนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี   233  ประมงอำเภอโพธิ์ไทร “ประชุม ศจพ.อ. โพธิ์ไทร ครั้งที่ 3/2565 ”   219  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมอาชี...  213  กิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศ จำนวน 500,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่...  207  ประมงอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิ...  205  การลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรโครงการศึกษาระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการประเมินผลผลิตการประม...  199


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ