ส่งเสริมอุบลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1/ทบ.2) ในพื้นที่ดำเนินการตามระเบียบประมงตามมาตรา 65 

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ส่งเสริมอุบลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1/ทบ.2) ในพื้นที่ดำเนินการตามระเบียบประมงตามมาตรา 65  ส่งเสริมอุบลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1/ทบ.2) ในพื้นที่ดำเนินการตามระเบียบประมงตามมาตรา 65 

วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2565 ) นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมง พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.วุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง และนางสาวเสาวภรณ์ ภูมิคำ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนลงพื้นที่ สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมง-บุคคลธรรมดา ทบ.2 และเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ดำเนินการตามระเบียบกรมประมงตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ส. 2558 รายนายอภิชาติ บุตรสุนทร ณ บ้านเลขที่ 52หมู่ที่ 1 บ้านด่านเก่า ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี 

จากการตรวจเบื้องต้นพบว่าทะเบียนผู้ประกอบการ ทบ.2 ของนายอภิชาติ บุตรสุนทร  ยังมีอายุในระบบ Fisheries Map  และจากการลงพื้นที่สำรวจ พบว่า ปัจจุบัน นายอภิชาติ บุตรสุนทร   ยังมีการดำเนินกิจการรวบรวมสัตว์น้ำสวยงามจากธรรมชาติเพื่อการจำหน่าย และปฏิบัติตามระเบียบการประมง โดยเมื่อมีการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงาม จะรายงานการจำหน่ายสัตว์น้ำชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติเพื่อการส่งออกให้สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีทราบทุกครั้ง 

ซึ่งปลาสวยงามที่พบและมีการรวบรวมเพื่อจำหน่าย ได้แก่ ปลาเสือตอลายเล็ก มีขนาดตั้งแต่ 5 นิ้ว ไปจนถึง 9 นิ้ว ปลาค้อตาหนาม ขนาด 2 – 3 นิ้ว ราคา 8 บาท/ตัว ปลาหมูหางดอก ขนาด 2 – 3 นิ้ว ราคา 10 บาทต่อตัว และปลาค้อสามแถบ ขนาด 2 – 3 นิ้ว ราคา 5 – 10 บาทต่อตัว  

นายอภิชาติ บุตรสุนทร ยังเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังว่า ในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ธุรกิจสัตว์น้ำสวยงาม ไม่เป็นที่นิยมเหมือนแต่ก่อน กลุ่มนิยมสัตว์น้ำสวยงามต่างมองว่าเป็นสินค้าสิ้นเปลือง จึงส่งผลต่อยอดจำหน่ายที่ลดลง
ในการนี้ข้อมูลที่ได้กลุ่มฯ จะรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการ ทบ. 2 ตามระเบียบประมงตามมาตรา 65 เพื่อแจ้งให้กรมประมงทราบต่อไป
 #สถานประกอบการ ทบ. 2 ตามระเบียบประมงตามมาตรา 65
 #กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
 #สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอุบลฯ ตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับจัง...  311    ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามตรวจเยี่ยม และประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระช...  310  ประมงอุบล น้อมนำแนวพระราชดำริ ดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางน...  276  บูรณางานเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 10...  246  ประมงอำเภอสิรินธร บริการให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง   245  ประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ...  241  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เยี่ยมชมเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ในแม่น้ำมูลหน้า...  234  ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมให้บริการบันทึกถ้อยคำราษฎรที่ประกอบอาชีพประมง และได้รับผลก...  231  ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เก...  230  กลุ่มส่งเสริมฯ เดินหน้า ศึกษานวัตกรรม เลี้ยงปลาดุกระบบ Biofloc เพื่อต่อยอดส่งเสร...  223


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ