ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง ( Zoning by Agri Map ) ประจำปี 2565   

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง ( Zoning by Agri Map ) ประจำปี 2565     ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง ( Zoning by Agri Map ) ประจำปี 2565                                           
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565  นางสุภาพร วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง ( Zoning by Agri Map ) ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านคูเมืองออก หมู่ที่ 7 ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี                                           โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ( รายเดิม ) ปี 2564 จำนวน 17 ราย ได้รับมอบปัจจัยการผลิตเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ปัจจัยการผลิตที่ได้รับมอบประกอบด้วย1.ปลายี่สกเทศ รายละ 800 ตัว  ปลาตะเพียนขาว รายละ 800 ตัว อาหารปลากินพืช รายละ 1 กระสอบ ( 20 กก.) และอาหารอนุบาลลูกปลากินพืช รายละ 1 ถุง ( 2 กก.)  ซึ่งในวันนี้ได้สอบถามข้อมูลผลผลิต  ข้อมูลด้านการเลี้ยง ปัญหาอุปสรคและแนวทางข้อเสนอแนะต่างๆจากเกษตรกรผู้เข้า่ร่วมโครงการดังกล่าว  เกษตรกรมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ และจากการลงพื้นที่ตรวจวัดการเจริญเติบโตของปลา พบว่าปลามีอัตรารอดร้อยละ 80  มีการเจริญเติบโตดี ปลาตะเพียน มีขนาด ประมาณ 10-15 ตัวต่อกิโลกรัม  ขนาดความยาวประมาณ 20- 23 เซนติเมตร  ปลายี่สกเทศ  ขนาดตัวประมาณ 10 ตัวต่อกิโลกรัม ขนาดความยาวประมาณ 22 -27 เซนติเมตร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส...  313   “แหนแดง” พืชน้ำมหัศจรรย์    292  “สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร บูรณาการปฏิบัติงาน ร่วมกับปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสิริ...  268  การประชุมให้ความช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล   257  ส่งเสริมอุบลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (...  253  ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ...  253  ประมงอุบลฯ ตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับจัง...  246   ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามตรวจเยี่ยม และประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระช...  245  “สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร บูรณาการปฏิบัติงาน ร่วมกับปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสิริ...  228   ประมงอำเภอเดชอุดม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร หมู่ 4 หมู่ 27 บ้านสมสะอาดและ หมู่...  225


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ