ประมงอำเภอสิรินธร แจ้งผลการอนุมัติโครงการ ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการดำเนินงานองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง 

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงอำเภอสิรินธร แจ้งผลการอนุมัติโครงการ ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการดำเนินงานองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง  ประมงอำเภอสิรินธร แจ้งผลการอนุมัติโครงการ ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการดำเนินงานองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการ และให้คำแนะนำ นายคำแพง มุ่งดี ประธานองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง เพื่อขอเบิกเงินงบประมาณ งบอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ณ ตำบลช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 
ในวันนี้ นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ได้อำนวยความสะดวก โดยจัดทำแบบขอรับเงินงบประมาณ งบอุดหนุน ของกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง และรับเอกสารเพื่อยื่นเสนอขอเบิกเงินงบประมาณ จากสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามตรวจเยี่ยม และประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระช...  318   ประมงอุบลฯ ตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับจัง...  313  ประมงอุบล น้อมนำแนวพระราชดำริ ดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางน...  278  บูรณางานเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 10...  249  ประมงอำเภอสิรินธร บริการให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง   247  ประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ...  246  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เยี่ยมชมเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ในแม่น้ำมูลหน้า...  236  ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เก...  232  กลุ่มส่งเสริมฯ เดินหน้า ศึกษานวัตกรรม เลี้ยงปลาดุกระบบ Biofloc เพื่อต่อยอดส่งเสร...  229   ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นดอนชีพันธุ์ปลา บ้านดอนชี ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมั...  221


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ