ประมงอำเภอเขมราฐ มอบปัจจัยสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2565 ( งบอุดหนุน )โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.882) ศพก.เครือข่ายด้านประมงปี 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงอำเภอเขมราฐ มอบปัจจัยสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2565 ( งบอุดหนุน )โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.882) ศพก.เครือข่ายด้านประมงปี 2564 สำนักงานประมงอำเภอเขมราฐ      วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายภราดร เอียดแก้ว  ประมงอำเภอเขมราฐ มอบปัจจัยสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2565 ( งบอุดหนุน )โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.882) ศพก.เครือข่ายด้านประมงปี 2564 รายนายประสงค์  ศรีจรัส เลขที่ 131 ม.4 ต.นาแวงอ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี                           โดยปัจจัยที่รับมอบมีดังนี้1.ลูกพันธุ์ปลาดุก 600 ตัว 2. กระชังบก 1 ขุด 3.อาหารปลาดุกเม็ดเล็ก 1 กระสอบ 4. อาหารปลาดุกเม็ดกลาง 1 กระสอบ และรายนางสาวกิ่งดาว ศรีจันทร์แดง เลขที่48 ม.4 ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี รับมอบปัจจัยการผลิตดังนี้   1. ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 1,200 ตัว  2. ลูกพันธุ์ปลานิล จำนวน 500 ตัว  3. อาหารเเเม็อปลากินพืช  จำนวน 2 กระสอบ โดยรับมอบปัจจัยการผลิต ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามตรวจเยี่ยม และประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระช...  318   ประมงอุบลฯ ตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับจัง...  313  ประมงอุบล น้อมนำแนวพระราชดำริ ดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางน...  278  บูรณางานเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 10...  249  ประมงอำเภอสิรินธร บริการให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง   247  ประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ...  246  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เยี่ยมชมเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ในแม่น้ำมูลหน้า...  236  ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เก...  232  กลุ่มส่งเสริมฯ เดินหน้า ศึกษานวัตกรรม เลี้ยงปลาดุกระบบ Biofloc เพื่อต่อยอดส่งเสร...  229   ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นดอนชีพันธุ์ปลา บ้านดอนชี ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมั...  221


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ