ประมงอำเภอเขื่องในประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ โดยการนำสินค้าสัตว์น้ำจำหน่าย ผ่านทางเว็บไซต์ "FISHERIES SHOP" กรมประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


  ประมงอำเภอเขื่องในประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ โดยการนำสินค้าสัตว์น้ำจำหน่าย ผ่านทางเว็บไซต์ "FISHERIES SHOP" กรมประมง   ประมงอำเภอเขื่องในประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ โดยการนำสินค้าสัตว์น้ำจำหน่าย ผ่านทางเว็บไซต์ "FISHERIES SHOP" กรมประมง
     วันที่ 18 มกราคม 2565  เวลา 10.00 น. นายวิทยา โกษาผบ ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ นัดวิชาการเกษตรประจำตำบลสร้างถ่อ ลงพื้นที่ชี้แจง ให้คำแนะนำพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ เกษตรกรนำสินค้าปลาน้ำจืดวางจำหน่าย
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ "FISHERIES SHOP" กรมประมง เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าปลาน้ำจืดของเกษตรกรบ้านศรีบัว ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส...  313   “แหนแดง” พืชน้ำมหัศจรรย์    293  “สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร บูรณาการปฏิบัติงาน ร่วมกับปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสิริ...  268  การประชุมให้ความช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล   258  ส่งเสริมอุบลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (...  254  ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ...  253  ประมงอุบลฯ ตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับจัง...  247   ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามตรวจเยี่ยม และประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระช...  245  “สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร บูรณาการปฏิบัติงาน ร่วมกับปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสิริ...  228   ประมงอำเภอเดชอุดม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร หมู่ 4 หมู่ 27 บ้านสมสะอาดและ หมู่...  225


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ