ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดประกาศประชาสัมพันธ์  ตลาดขายสินค้าประมงออนไลน์ของกรมประมง   ภายใต้ชื่อ  "Fisheries Shop" โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เและให้ประชาชน ที่มารับบริการ ณ ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดประกาศประชาสัมพันธ์  ตลาดขายสินค้าประมงออนไลน์ของกรมประมง   ภายใต้ชื่อ  "Fisheries Shop" โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เและให้ประชาชน ที่มารับบริการ ณ ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ วันที่ 13 มกราคม 2565 นางสุภาพร วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดประกาศประชาสัมพันธ์  ตลาดขายสินค้าประมงออนไลน์ของกรมประมง  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1) ที่ได้การรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)  และผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)  นำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เข้ามาขายผ่านระบบออนไลน์ของกรมประมง ภายใต้ชื่อ  "Fisheries Shop" โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เและให้ประชาชน ที่มารับบริการ ณ ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ รับทราบข่าวสารและและทราบช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสดและสินค้าสัตว์น้ำแปรรูปเพื่อการบริโภคและทราบช่องทางการสั่งชื้อสินค้าผ่านช่องทาง  https://coastalsqua.fisheries.go.th/perorder/

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามตรวจเยี่ยม และประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระช...  319   ประมงอุบลฯ ตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับจัง...  313  ประมงอุบล น้อมนำแนวพระราชดำริ ดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางน...  278  บูรณางานเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 10...  249  ประมงอำเภอสิรินธร บริการให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง   247  ประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ...  246  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เยี่ยมชมเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ในแม่น้ำมูลหน้า...  236  ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เก...  232  กลุ่มส่งเสริมฯ เดินหน้า ศึกษานวัตกรรม เลี้ยงปลาดุกระบบ Biofloc เพื่อต่อยอดส่งเสร...  229   ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นดอนชีพันธุ์ปลา บ้านดอนชี ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมั...  221


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ