เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ถ่ายทอดสูตรสำเร็จ "การเลี้ยงกุ้งฝอย หอยขม" สู่เกษตรกร

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ถ่ายทอดสูตรสำเร็จ "การเลี้ยงกุ้งฝอย หอยขม" สู่เกษตรกร เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ถ่ายทอดสูตรสำเร็จ "การเลี้ยงกุ้งฝอย หอยขม" สู่เกษตรกร
วันนี้ (12 มกราคม 2565) เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงหลังอาคารจอดรถ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏฺบัติงาน ได้ให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเลี้ยงกุ้งฝอย หอยขม แก่เกษตรกรรายนายเตซิต พันธุ์โคตร เกษตรกรในพื้นที่ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ที่สนใจด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย หอยขม โดยจากการสอบถามเบื้องต้นพบว่าเกษตรกรรายดังกล่าวเป็นผู็รับเหมาก่อสร้าง แต่มีความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนอาชีพและเลือกที่จะทดลองเลี้ยงกุ้งฝอย เนื่องจากเป็นสัตว์น้ำจืดที่พบทั่วไปในแหล่งน้ำธรรมชาติ หากจะรวบรวมพันธุ์มาเลี้ยงก็คงไม่ยาก และตามท้องตลาดมีราคาสูง สามารถประกอบอาหารได้หลายอย่าง ประกอบกับพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการทำกิจกรรมด้านการประมง จึงเดินทางมาเพื่อขอคำปรึกษาและเเลกเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคัดเลือกพ่อเเม่พันธุ์ การรวบรวมพ่อแม่พันธ์ุ การจับคู่ผสมพันธุ์ วิธีการเลี้ยง การแยกพ่อ-แม่พันธุ์หลังจากกุ้งสลัดไข่ การให้อาหาร ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการเลี้ยงหอยขมและสัตว์น้ำอื่นๆ ทั้งนี้เบื้องต้นจะแจ้งรายละเอียดให้แก่ประมงอำเภอเขมราฐทราบและประสานงานเข้าส่งเสริมเกษตรกรรายดังกล่าวต่อไป  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามตรวจเยี่ยม และประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระช...  318   ประมงอุบลฯ ตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับจัง...  313  ประมงอุบล น้อมนำแนวพระราชดำริ ดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางน...  278  บูรณางานเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 10...  249  ประมงอำเภอสิรินธร บริการให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง   247  ประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ...  246  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เยี่ยมชมเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ในแม่น้ำมูลหน้า...  236  ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เก...  232  กลุ่มส่งเสริมฯ เดินหน้า ศึกษานวัตกรรม เลี้ยงปลาดุกระบบ Biofloc เพื่อต่อยอดส่งเสร...  229   ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นดอนชีพันธุ์ปลา บ้านดอนชี ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมั...  221


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ