โครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและ สวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง  (ระบบ Digital Pension) สำหรับผู้ปฏิบัติงานของ หน่วยงานของรัฐ

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


โครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและ สวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง  (ระบบ Digital Pension) สำหรับผู้ปฏิบัติงานของ หน่วยงานของรัฐ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 12 มกราคม 2565 นางสาวจิณภัค ประจันต์ 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและ
สวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง 
(ระบบ Digital Pension) สำหรับผู้ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐ รุ่นที่ 3 โดยอบรมออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Cisco WebEx

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามตรวจเยี่ยม และประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระช...  316   ประมงอุบลฯ ตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับจัง...  311  ประมงอุบล น้อมนำแนวพระราชดำริ ดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางน...  277  บูรณางานเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 10...  248  ประมงอำเภอสิรินธร บริการให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง   246  ประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ...  244  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เยี่ยมชมเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ในแม่น้ำมูลหน้า...  236  ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เก...  232  กลุ่มส่งเสริมฯ เดินหน้า ศึกษานวัตกรรม เลี้ยงปลาดุกระบบ Biofloc เพื่อต่อยอดส่งเสร...  226   ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นดอนชีพันธุ์ปลา บ้านดอนชี ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมั...  217


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ