ประชุมหารือแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างยั่งยืน

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประชุมหารือแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างยั่งยืน ประชุมหารือแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างยั่งยืน

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.นายศุภกิตติ์  ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสุนทร รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะ ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรปลาซิวแก้วในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างยั่งยืน (เขื่อนอุบลรัตน์ ลำปาว และเขื่อนสิรินธร) ผ่านระบบ zoom meeting
โดยมีนายประเทศ  ซ้อรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธาน

ทั้งนี้ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี รายงานข้อมูลการจับปลาซิวเเก้วในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร เป็นการทำการประมงด้วยเครื่องมือยอปลาซิวแก้ว มีผู้ทำการประมง 92 ราย จำนวนยอปลาซิวแก้ว 646 หลัง มีผลจับประมาณ 450 ตัน คิดเป็นร้อยละ 50-60 ของปริมาณการจับสัตว์น้ำทั้งหมด โดยการทำการประมงด้วยเครื่องมือยอปลาซิวแก้วจะทำประมาณเดือนละ 14-15 วันต่อเดือน ทำในคืนเดือนมืด (ข้างแรม) ซึ่งในช่วงฤดูน้ำแดง และช่วงฤดูมรสุม ผู้มีอาชีพทำการประมงด้วยเครื่องมือยอปลาซิวแก้วงดทำการประมง และเริ่มมีการทำการประมงด้วยเครื่องมือยอปลาซิวแก้วในแม่น้ำมูล ตั้งแต่เขตพื้นอำเภอเมืองอุบลราชธานีจนถึงเขตพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร โดยลักษณะการทำการประมงห่างออกจากฝั่งซึ่งคล้ายคลึงกับเขื่อนสิรินธร ฉะนั้นการจับปลาซิวแก้วในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร ยังไม่มีข้อขัดแย้ง และกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำ อีกทั้งสามารถสร้างรายได้ทางด้านเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ด้านสังคมของชุมชนอย่างยั่งยืน สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดอุบลราชธานีกำลังดำเนินการสำรวจข้อมูล ทั้งด้านผลผลิด เศรษฐกิจ สังคม ข้อมูลทางด้านวิชาการ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่เพื่อเสนอคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดออกประกาศให้เป็นเครื่องมือประจำที่ ตามมาตรา 71(3) แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพื่อเติม
 

#บริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
#กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี
#กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามตรวจเยี่ยม และประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระช...  318   ประมงอุบลฯ ตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับจัง...  313  ประมงอุบล น้อมนำแนวพระราชดำริ ดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางน...  278  บูรณางานเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 10...  249  ประมงอำเภอสิรินธร บริการให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง   247  ประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ...  246  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เยี่ยมชมเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ในแม่น้ำมูลหน้า...  236  ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เก...  232  กลุ่มส่งเสริมฯ เดินหน้า ศึกษานวัตกรรม เลี้ยงปลาดุกระบบ Biofloc เพื่อต่อยอดส่งเสร...  229   ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นดอนชีพันธุ์ปลา บ้านดอนชี ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมั...  221


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ