การประชุมชี้แจงตัวชี้วัด ครั้งที่ 1/2565 การกระจายตัวชี้วัดตามข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามบทหน้าที่ที่รับผิดชอบของกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


การประชุมชี้แจงตัวชี้วัด ครั้งที่ 1/2565 การกระจายตัวชี้วัดตามข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามบทหน้าที่ที่รับผิดชอบของกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้าบริหารและยุทธศาสตร์  เเละเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์เข้าร่วมประชุมชี้แจงตัวชี้วัด ครั้งที่ 1/2565 การกระจายตัวชี้วัดตามข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตามบทหน้าที่ที่รับผิดชอบของกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และหารือการทำงาน ในช่วงการกักตัวของเจ้าหน้าที่กลุ่มตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผ่านระบบ google meet

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามตรวจเยี่ยม และประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระช...  318   ประมงอุบลฯ ตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับจัง...  313  ประมงอุบล น้อมนำแนวพระราชดำริ ดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางน...  278  บูรณางานเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 10...  249  ประมงอำเภอสิรินธร บริการให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง   247  ประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ...  246  ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เยี่ยมชมเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ในแม่น้ำมูลหน้า...  236  ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เก...  232  กลุ่มส่งเสริมฯ เดินหน้า ศึกษานวัตกรรม เลี้ยงปลาดุกระบบ Biofloc เพื่อต่อยอดส่งเสร...  229   ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นดอนชีพันธุ์ปลา บ้านดอนชี ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมั...  221


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ