ยิ่งใหญ่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานกาชาด ประจำปี 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ยิ่งใหญ่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานกาชาด ประจำปี 2565 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ยิ่งใหญ่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานกาชาด ประจำปี 2565

วันนี้ ( 24 ธันวาคม 2564 ) เวลา 10.00 น.นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชาติ เชื้อชม ร่วมประชุม คณะทำงาน(กลุ่มย่อย) เพื่อปรึกษา หารือ ข้อตกลงในการจัดนิทรรศการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี มติที่ประชุม มีดังนี้ 
(1)ให้แต่ละหน่วยงานนำอุปกรณ์ ป้ายนิทรรศการ มาร่วมจัด ที่เต้น ให้รวมเป็นภาพรวม ของกระทรวง (2) ให้แต่ละหน่วยงานนำบุคคลากร มาร่วมจัดนิทรรศการ ในระหว่างวันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2564 
โดยพิธีเปิดงานกาชาด จะจัดขึ้นใน วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ ศาลากลางหลังเก่า และมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส...  302   “แหนแดง” พืชน้ำมหัศจรรย์    279  “สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร บูรณาการปฏิบัติงาน ร่วมกับปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสิริ...  264  ส่งเสริมอุบลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (...  248  ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ...  248  การประชุมให้ความช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล   244   ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามตรวจเยี่ยม และประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระช...  242  ประมงอำเภอโขงเจียม และคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำหนองพายใหญ่ ร่วมดำเนินการสำร...  236  ประมงอุบลฯ ตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับจัง...  231  “สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร บูรณาการปฏิบัติงาน ร่วมกับปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสิริ...  225


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ