Big Project ประมงอุบลฯ จับมือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ ลุยโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ปี 2565 

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


 Big Project ประมงอุบลฯ จับมือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ ลุยโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ปี 2565   Big Project ประมงอุบลฯ จับมือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ ลุยโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ปี 2565 
วันนี้ (24 ธันวาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง มอบหมายให้ นายบัญชา ไกยสิทธิ์ พร้อมด้วยนางสุภาภรณ์ วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอวารินชำราบ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง บูรณางานร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานรายบุคคลเกษตรกรที่ถูกคัดเลือกเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลากดคัง) ปี 2565 “ปลากดคัง” ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านคูสว่าง ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

การดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 34 ราย เป็นเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านคูสว่าง ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีกิจกรรมการเลี้ยงปลากดคังในกระชังในแม่น้ำมูลทั้งหมด และจากการสอบถามข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 45-60 ปี มีประสบการณ์การเลี้ยงปลา ไม่น้อยกว่า 15 ปี ทุกราย และจากการสอบถามข้อมูลยังพบว่า ปลากดคังที่เกษตรกรเลี้ยงๆในกระชัง ขนาด 3 x 6 เมตร อัตราการปล่อย กระชังละ 300-500 ตัว โดยปลากดคังในกระชังที่เกษตรกรเลี้ยงมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 2,000-3,000 กรัม/ตัว จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 160 บาท

#โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลากดคัง) 
#กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
#สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอเขมราฐ ออกปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่...  291    ประมงอำเภอวารินชำราบ รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอสำโรง ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์อำน...  262   ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากดคัง ตามโครงการระบบส่งเสริมเ...  253   ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เร่งประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ผ่านเว...  247  ประมงจังหวัดอุบล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจให้กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังใน...  245  ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจ...  242    ประมงอำเภอเขื่องในประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ โดยการนำสินค้...  238  ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส...  230  “สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร บูรณาการปฏิบัติงาน ร่วมกับปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสิริ...  229  ประมงอำเภอน้ำยืน เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนท...  223


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ