ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ ติดตามตรวจเยี่ยมและสอบถามข้อมูลการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาส้มบ้านคำกลาง ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ ติดตามตรวจเยี่ยมและสอบถามข้อมูลการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาส้มบ้านคำกลาง ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ วันที่ 24 ธ.ค.64 นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ ติดตามตรวจเยี่ยมและสอบถามข้อมูลการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาส้มบ้านคำกลาง ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ ณ ปัจจุบันมีสมาชิก 10 คน กำลังผลิตเฉลี่ยต่อเดือน 1500 กก.จำหน่ายภายในจังหวัดและต่างจังหวัด และทางเฟสบุ๊ค ในชื่อ (เจ๊ทิพย์ปลาส้ม)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอเขมราฐ ออกปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่...  291    ประมงอำเภอวารินชำราบ รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอสำโรง ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์อำน...  263   ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากดคัง ตามโครงการระบบส่งเสริมเ...  253   ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เร่งประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ผ่านเว...  247  ประมงจังหวัดอุบล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจให้กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังใน...  245  ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจ...  242    ประมงอำเภอเขื่องในประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ โดยการนำสินค้...  238  ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส...  230  “สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร บูรณาการปฏิบัติงาน ร่วมกับปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสิริ...  229  ประมงจังหวัดอุบลฯ ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูลฯ และประม...  223


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ