ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมประชุมคณะทำงานสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19  ( EOC ) อำเภอวารินชำราบ 

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมประชุมคณะทำงานสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19  ( EOC ) อำเภอวารินชำราบ  ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมประชุมคณะทำงานสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19  ( EOC ) อำเภอวารินชำราบ                                                             
    วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมประชุมคณะทำงานสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19  ( EOC ) อำเภอวารินชำราบ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธาานี  โดยมีนายสมชัย  บูรณะ นายอำภอวารินชำราบเป้นประธานการประชุม                         ประธานฯ ได้เน้นย้ำให้พื้นที่ที่ยังมีผลการดำเนินงานกระตุ้นการฉีดวัคซีนเข็มแรกไม่ถึง 85 % ให้เร่งการทำงานเฃิงรุก รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เคาะประตูบ้าน ให้ได้เป้าภายในสิ้นเดือนนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอเขมราฐ ออกปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่...  291    ประมงอำเภอวารินชำราบ รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอสำโรง ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์อำน...  262   ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากดคัง ตามโครงการระบบส่งเสริมเ...  253   ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เร่งประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ผ่านเว...  247  ประมงจังหวัดอุบล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจให้กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังใน...  245  ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจ...  242    ประมงอำเภอเขื่องในประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ โดยการนำสินค้...  238  ประมงอำเภอวารินชำราบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส...  230  “สำนักงานประมงอำเภอสิรินธร บูรณาการปฏิบัติงาน ร่วมกับปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสิริ...  229  ประมงจังหวัดอุบลฯ ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูลฯ และประม...  223


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ