สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ


สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ 

กิจกรรม


  วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ เทศบาลตำบลบุสูง และคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำหนองอีเลิง  บ้านพร้าว ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ (แหล่งน้ำเข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ 2562) จัดกิจกรรมจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำหนองอีเลิง โดยได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมง ให้จับปลาในช่วงฤดูปลาวางไข่ และอนุญาตให้ใช้เครื่องแหเป็นเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำ

           กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมซื้อบัตรลงหนองตับปลา 422 ราย ราคา 350 บาท รวมรายได้ 147,700 บาท โดยผลผลิตที่จับได้ ปลาบึก ปลาจีน ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาไน ปลานวลจันทร์ กุ้งก้ามกราม เป็นต้น

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  มอบพันธุ์ปลาน้ำจืดในโครงการมหกรรมฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด   169   หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ออกติดตาม   98  สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหารา...  96  “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง"   93  ประชุม (ก.ช.ภ.อ.น้ำเกลี้ยง)    89  ประมงอำเภอขุขันธ์ ร่วมกับส่วนราชการอำเภอ   84  ประมงอำเภอขุขันธ์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ย...  81  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.ศรีสะเ...  81  สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร    78  ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้โครงการส่งเสริมอาชีพกิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง   74


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

     ถนนเลี่ยงเมือง  ตำบลหนองครก  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  33000    fpo_sisaket@fisheries.go.th   045-611939   045-611939   แฟนเพจ