วันที่  ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๑ จ่าเอกไพศาล  เงินช้าง  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  ตรวจติดตามต่อทะเบียนฟาร์มรอบใหม่  เนื่องจากของเดิมหมดอายุ ฟาร์มเลี้ยงจระเข้ บ้านทุ่ง  หมู่ ๑๑  ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ


วันที่  ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๑ จ่าเอกไพศาล  เงินช้าง  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  ตรวจติดตามต่อทะเบียนฟาร์มรอบใหม่  เนื่องจากของเดิมหมดอายุ ฟาร์มเลี้ยงจระเข้ บ้านทุ่ง  หมู่ ๑๑  ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 

ภาพกิจกรรม news


วันที่  ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๑    จ่าเอกไพศาล  เงินช้าง  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  ตรวจติดตามต่อทะเบียนฟาร์มรอบใหม่  เนื่องจากของเดิมหมดอายุ ฟาร์มเลี้ยงจระเข้ บ้านทุ่ง  หมู่ ๑๑  ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ เริ่มเลี้ยงจระเข้ได้  ๓ ปี ชุดแรก ๑๒๐  ตัว ครบ ๓ ปี เตรียมขายอยู่ในระหว่างรอคิวฟาร์มใหญ่มาจับ ชุดสองปล่อยลงเลี้ยงรอบใหม่ ๑๒๐  ตัว การเลี้ยงสะอาดน้ำไร้กลิ่น ระบบความปลอดภัยป้องกันจระเข้หลุดรอดดีมาก ห่างไกลชุมชนและแหล่งน้ำ สาธารณะ ห้วย หนอง คลองบึง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 9 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเ...  84   วันที่ 18 สิงหาคม 2565 - เวลา 09.09 น. นางสาววาสนา ยุภา ร่วมกิจกรรมกำหนดเขตอภ...  79  วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางสาวชุติพร ฟูปิง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ร...  75  วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายชาญ คำเรียงศรี ประมงอำเภอปรางค์กู่ ตรวจเยี่ยมให้คำแนะน...  70  วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายปรีชา งอกนาวัง หัวหน้ากลุ่มบริหารและจัดการด้านการประมง...  69  ร่วมตรวจฟาร์มจระเข้   65  วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นางสาวชุติพร ฟูปิง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ นายสัมฤ...  63  วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายปรีชา งอกนาวัง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร...  62  วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นางสาววาสนา ยุภา ประมงอำเภออุทุมพรพิสัย นางเสาวณี แสนโคก ...  60  ขับเคลื่อนกิจกรรม Fisherman Market   60


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

     ถนนเลี่ยงเมือง  ตำบลหนองครก  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  33000    fpo_sisaket@fisheries.go.th   045-611939   045-611939   แฟนเพจ