วันที่ ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๑  นายชาญ  คำเรียงศรี ประมงอำเภอปรางค์กู่ ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน  โดยมีนายวิริยะ อินพานิช.ปลัดอาวุโส มอบพันธุ์กุ้งก้ามกราม ให้กับแหล่งน้ำ    เพื่อนำไปปล่อยแหล่งน้ำ.จำนวน. ๒๐๐,๐๐๐ ตัว 

 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ


วันที่ ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๑  นายชาญ  คำเรียงศรี ประมงอำเภอปรางค์กู่ ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน  โดยมีนายวิริยะ อินพานิช.ปลัดอาวุโส มอบพันธุ์กุ้งก้ามกราม ให้กับแหล่งน้ำ    เพื่อนำไปปล่อยแหล่งน้ำ.จำนวน. ๒๐๐,๐๐๐ ตัว  

ภาพกิจกรรม news


วันที่ ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๑  นายชาญ  คำเรียงศรี ประมงอำเภอปรางค์กู่ ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน  โดยมีนายวิริยะ อินพานิช.ปลัดอาวุโส มอบพันธุ์กุ้งก้ามกราม ให้กับแหล่งน้ำ    เพื่อนำไปปล่อยแหล่งน้ำ.จำนวน. ๒๐๐,๐๐๐ ตัว   รวม  ๒  แห่ง  ณ  หนองระนาม .ตำบลหนองเชียงทูล  และ  หนองกุดไฟไหม้  ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 9 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเ...  84   วันที่ 18 สิงหาคม 2565 - เวลา 09.09 น. นางสาววาสนา ยุภา ร่วมกิจกรรมกำหนดเขตอภ...  79  วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางสาวชุติพร ฟูปิง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ร...  75  วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายชาญ คำเรียงศรี ประมงอำเภอปรางค์กู่ ตรวจเยี่ยมให้คำแนะน...  72  วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายปรีชา งอกนาวัง หัวหน้ากลุ่มบริหารและจัดการด้านการประมง...  70  ร่วมตรวจฟาร์มจระเข้   67  วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นางสาวชุติพร ฟูปิง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ นายสัมฤ...  66  วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายปรีชา งอกนาวัง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร...  65  วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นางสาววาสนา ยุภา ประมงอำเภออุทุมพรพิสัย นางเสาวณี แสนโคก ...  63  ขับเคลื่อนกิจกรรม Fisherman Market   62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

     ถนนเลี่ยงเมือง  ตำบลหนองครก  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  33000    fpo_sisaket@fisheries.go.th   045-611939   045-611939   แฟนเพจ