วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายบัลดล โชติการ ประมงอำเภอราษีไศล พร้อมด้วย นายวิไล  นิลวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ ตำบลหว้านคำ,นายแดง ติริบาล ประมงอาสา หมู่ ๘ ตำบลหว้านคำ และอาสาสมัครหมู่บ้าน หมู่ 8 ตำบลหว้านคำ ตรวจควบคุมการทำประมง แหล่งน้ำสาธารณ หมู่ 8 ตำบลหว้านคำ (หนองเสียว)

 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ


วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายบัลดล โชติการ ประมงอำเภอราษีไศล พร้อมด้วย นายวิไล  นิลวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ ตำบลหว้านคำ,นายแดง ติริบาล ประมงอาสา หมู่ ๘ ตำบลหว้านคำ และอาสาสมัครหมู่บ้าน หมู่ 8 ตำบลหว้านคำ ตรวจควบคุมการทำประมง แหล่งน้ำสาธารณ หมู่ 8 ตำบลหว้านคำ (หนองเสียว) 

ภาพกิจกรรม news


วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายบัลดล โชติการ ประมงอำเภอราษีไศล พร้อมด้วย นายวิไล  นิลวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ ตำบลหว้านคำ,นายแดง ติริบาล ประมงอาสา หมู่ ๘ ตำบลหว้านคำ และอาสาสมัครหมู่บ้าน หมู่ ๘ ตำบลหว้านคำ ตรวจควบคุมการทำประมง แหล่งน้ำสาธารณ หมู่ ๘ ตำบลหว้านคำ (หนองเสียว)  พบเครื่องมือทำการประมง ลอบพับ หรือไอ้โง่ จึงได้ทำการรรื้อถอน และส่งมอบของกลางเก็บไว้ที่ สภอ.ราษีไศล พร้อมแจ้งบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 9 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเ...  84   วันที่ 18 สิงหาคม 2565 - เวลา 09.09 น. นางสาววาสนา ยุภา ร่วมกิจกรรมกำหนดเขตอภ...  79  วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางสาวชุติพร ฟูปิง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ร...  75  วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายชาญ คำเรียงศรี ประมงอำเภอปรางค์กู่ ตรวจเยี่ยมให้คำแนะน...  70  วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายปรีชา งอกนาวัง หัวหน้ากลุ่มบริหารและจัดการด้านการประมง...  69  ร่วมตรวจฟาร์มจระเข้   65  วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นางสาวชุติพร ฟูปิง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ นายสัมฤ...  63  วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายปรีชา งอกนาวัง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร...  62  วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นางสาววาสนา ยุภา ประมงอำเภออุทุมพรพิสัย นางเสาวณี แสนโคก ...  60  ขับเคลื่อนกิจกรรม Fisherman Market   60


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

     ถนนเลี่ยงเมือง  ตำบลหนองครก  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  33000    fpo_sisaket@fisheries.go.th   045-611939   045-611939   แฟนเพจ