O32 การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy ปี 2566

 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ


O32 การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy ปี 2566 

กิจกรรม


  วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานราชการเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานของประมงอำเภอแต่ละอำเภอที่ผ่านมาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  มอบพันธุ์ปลาน้ำจืดในโครงการมหกรรมฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด   151   ลงพื้นที่ สำรวจอุทกภัย   109  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ออกติดตาม   98  “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง"   93  ประมงอำเภอขุขันธ์ ร่วมกับส่วนราชการอำเภอ   84  สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหารา...  79  สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร    77  ประชุม (ก.ช.ภ.อ.น้ำเกลี้ยง)    73  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.ศรีสะเ...  72  ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้โครงการส่งเสริมอาชีพกิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง   71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

     ถนนเลี่ยงเมือง  ตำบลหนองครก  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  33000    fpo_sisaket@fisheries.go.th   045-611939   045-611939   แฟนเพจ