ประวัติหน่วยงาน

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดจันทบุรี

ประวัติหน่วยงาน 

เมนูหลัก(ด้านขวา)

 เผยเเพร่: 2017-01-16  |   ข่าววันที่: 2017-01-16 |  อ่าน: 481 ครั้ง
 

ประวัติหน่วยงาน

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดจันทบุรี ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพิ่มเติมเป็นการภายในของกรมประมง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และกรมประมงมีคำสั่งที่ 1254/2547 และ 1255/2547 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2547 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ก.พ.กำหนดใหม่ ให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ

โดยเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2547 สำนักงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ที่ 411/4 หมู่ที่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2552 ได้ย้ายสำนักงานด่านมาอยู่ที่อาคารศูนย์ราชการชายแดนบ้านแหลม ชั้น 2 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี  


  •  Hit 20 อันดับ
  • สาระน่ารู้...... (974)  การตรวจป้องกันการลักลอบสอบนำเข้า-ส่งออกสินค้า จุดผ่านแดนถาวรด่านบ้านแหลม และจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด .. (679) ทำเนียบหัวหน้าด่านฯ จันทบุรี.. (593) การฝึกอบรม เว็บไซต์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ณ ห้องฝึกอบรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสาร.. (507) ประกาศปิดปรับปรุงระบบ FSW 25-28 กุมภาพันธ์ 2560.. (486) ประวัติหน่วยงาน.. (481) ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ราชการชายแดนบ้านแหลม.. (476) fsw.. (466) ตรวจสอบการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ.. (440) การประชุมคณะทำงานพัฒนาช่องทางด่านบ้านแหลม.. (430) การตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก.. (429) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.. (412) การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (404) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชจันทบุรี .. (391) ปริมาณและมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ เดือนตุลาคม 2560.. (387) กินทุเรียนให้ฟิน....แค่อร่อยให้พอดีไม่เป็นภัยต่อสุขภาพ .. (351) แบนเนอร์2.. (346) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดจันทบุรี ประชุมผู้ประกอบการและตัวแทนผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ .. (343) การตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ.. (328) การประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2560 .. (322)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดจันทบุรี

     ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดจันทบุรี  ศูนย์ราชการชายแดนบ้านแหลม  ตำบลเทพนิมิต  อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี  22140