ตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา

 ด่านตรวจประมงจันทบุรี

ตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-04-24  |   ข่าววันที่: 2018-04-24 |  อ่าน: 174 ครั้ง
 

วันที่ 24 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดจันทบุรี ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 ดำเนินการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา โดยผ่านทางจุดผ่านแดนบ้านผักกาด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผลจากการตรวจสอบพบว่าถูกต้องตรงตามเอกสาร(DOF4) และใบขนสินค้า จึงอนุญาตให้ส่งออก และดำเนินการตรวจปล่อยในระบบ fsw ต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สาระน่ารู้...... (1,018)  การตรวจป้องกันการลักลอบสอบนำเข้า-ส่งออกสินค้า จุดผ่านแดนถาวรด่านบ้านแหลม และจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด .. (713) ทำเนียบหัวหน้าด่านฯ จันทบุรี.. (633) ประกาศปิดปรับปรุงระบบ FSW 25-28 กุมภาพันธ์ 2560.. (534) การฝึกอบรม เว็บไซต์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ณ ห้องฝึกอบรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสาร.. (529) ประวัติหน่วยงาน.. (517) ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ราชการชายแดนบ้านแหลม.. (511) fsw.. (488) ตรวจสอบการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ.. (461) การตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก.. (460) การประชุมคณะทำงานพัฒนาช่องทางด่านบ้านแหลม.. (459) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.. (440) การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (421) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชจันทบุรี .. (418) ปริมาณและมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ เดือนตุลาคม 2560.. (412) แบนเนอร์2.. (381) กินทุเรียนให้ฟิน....แค่อร่อยให้พอดีไม่เป็นภัยต่อสุขภาพ .. (376) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดจันทบุรี ประชุมผู้ประกอบการและตัวแทนผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ .. (361) การตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ.. (355) การประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2560 .. (338)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจประมงจันทบุรี

     ด่านตรวจประมงจันทบุรี  ศูนย์ราชการชายแดนบ้านแหลม  ตำบลเทพนิมิต  อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี  22140