ตรวจสอบเรือและสินค้านำเข้าจากประเทศ MYANMAR

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง

ตรวจสอบเรือและสินค้านำเข้าจากประเทศ MYANMAR 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-11-09  |   ข่าววันที่: 2019-11-09 |  อ่าน: 3 ครั้ง
 

  การจัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน (IUU)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง ได้ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตเข้าเทียบท่าจากประเทศเมียนมา ณ ท่าเทียบเรือธนสาร (Choke point) โดยทำการตรวจสอบเรือขนถ่ายเอกสารรับรองการจับสัตว์น้ำ (CC) ทำการประเมินชนิดและปริมาณสัตว์น้ำเบื้องต้นพบว่ามีความสอดคล้อง ตามที่สำแดง เจ้าหน้าที่จึงได้บันทึกรายงานผลการตรวจเรือ (PIR) ในระบบ e-PSM ก่อนออกใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF2) เพื่อทำการขนถ่าย ณ ท่าเทียบเรือที่จดทะเบียนกับกรมประมงสัตว์น้ำที่นำเข้า คือ ปลาเบญจพรรณ (ปลาเป็ด)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.. (660)  ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงาน.. (562) ประวัติและภาระกิจหน่วยงาน.. (555) ตรวจสอบเรือและสินค้านำเข้าจากประเทศ MYANMAR.. (508) ควบคุมขนถ่ายเรือประมงนอกน่านน้ำ.. (448) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนองปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกับของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร) ในการควบคุมคุณ.. (443) FSW และ PSM.. (430) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนองร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง ตรวจวัดขนาดเรือ(ตันกรอส)เรือประมงสัญชาติเมียนมา จำนวน 23 ลำ เพื่อสำนักงานเจ้าท่าภูม.. (422) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรายการ และวิธีการในการบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับเรือประมง ที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (422) ประกาศกรมประมง เรื่อง งดออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ( เพิ่มเติม ) พ.ศ. 2560.. (402) ตรวจสอบเรือและสินค้านำเข้าจากประเทศ MYANMAR.. (392) ข่าวกิจกรรม.. (380) ตรวจเยี่ยมด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง.. (355) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (350) CIUU.. (348) ควบคุมขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่าจากประเทศเมียนมา.. (345) ประชุมเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง.. (344) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนองได้ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ และได้เผยแพร่คู่มือให้แก่ผู้ประกอบการ .. (333) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงระนอง ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาและปรับ ภูมิทันศน์ของด่านฯ.. (330) fishbase.. (292)

    Copyright © 2016-2019 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง

     174 ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000