หน่วยงานในสังกัด

 กลุ่มควบคุมเรือประมงเเละสินค้าประมงต่างประเทศ

หน่วยงานในสังกัด 

Main Menu(Right side)

 เผยเเพร่: 2017-01-16  |   ข่าววันที่: 2017-01-16 |  อ่าน: 461 ครั้ง
 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)

ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง

ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดจันทบุรี

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา)

ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่

ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา

ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง

 

 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้า สัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๐.. (865)  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้.. (755) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (750) สหภาพยุโรปประกาศให้ใบแดง IUU แก่คอโมโรสอย่างเป็นทางการ.. (710) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง การเปิดให้บริการระบบรับรองการจับคู่หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำนำเข้า (Import Aquatic Animal Mo.. (692) สื่อประชาสัมพันธ์(แผ่นพับ) การนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าในราชอาณาจักรไทย.. (687) สหภาพยุโรปประกาศปลดใบเหลือง IUU ให้คูราเซาและโซโลมอนอย่างเป็นทางการ.. (651) อบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง ระบบ PPS ที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค.. (648) สื่อประชาสัมพันธ์(แผ่นพับ) ขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ การแจ้งนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า(PSM).. (647) ภารกิจของกลุ่ม.. (626) ตรวจสอบการปฎิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร.. (611) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 256.. (598) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง กำหนดให้เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ประเภทเรือขนถ่ายสินค้าประมง (Type A) และเรือจับสัตว์น้ำ .. (576) อบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง IOTC E-PSM ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง.. (575) ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐.. (567) อบรมเจ้าหน้าที่รัฐโดย Dr. Seilert Heiko Erich Werner ผู้เชี่ยวชาญจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ที่โรงแรม รามาการ์เด้น.. (560) พระราชกําหนด การประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐.. (542) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จ.. (542) อบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตร PSM Inspector ที่โรงแรม ริชมอนด์.. (519) งานออกพื้นที่ PDSF Project โดย Dr. Seilert Heiko Erich Werner ผู้เชี่ยวชาญจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี.. (489)

    Copyright © 2016-2020 กลุ่มควบคุมเรือประมงเเละสินค้าประมงต่างประเทศ

     สถานที่ตั้ง : กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์สายใน (กรมประมง) : 02 562-0600 - 15 ต่อ 2121 Help Desk: 02-940-6198