การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปี 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปี 2563 

จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปี 2563

 เผยเเพร่: 2021-02-09  |   ข่าววันที่: 2021-02-10 |  อ่าน: 71 ครั้ง
 

จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 23 รายการ ผู้ประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ที่ชำรุดดังกล่าว ติดต่อขอทราบรายละเอียด ขอดูสภาพครุภัณฑ์ ณ สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น กำหนดขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยเริ่มรับลงทะเบียนและยื่นเอกสารในเวลา 09.00 - 10.00 น. และเริ่มทำการขายในเวลา 10.00 - 10.30 น.


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (784)  การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (719) ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (588) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (552) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (528) โครงการธนาคารผลผลิต.. (527) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (525) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (505) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (494) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (482) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (478) ข่าวประชาสัมพันธ์ 221/2563.. (477) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (474) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (457) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (457) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (452) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (449) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (428) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (428) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (414)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000