ข่าวประชาสัมพันธ์ 645/2563 วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  นายณรงค์ศักดิ์  ศิริชัยพันธุ์  ประมงจัดหวัดสุรินทร์  มอบหมายให้  นายธีระศักดิ์  เสริมรส  ประมงอำเภอสำโรงทาบ ออกพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำ เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ โดยปล่อยที่ หมู่ ๕ บ้านคูขาด ตำบลหนองแวง พื้นที่ ๒๑๐ ไร่และหนองเรือ ม.๒ ตำบลศรีสุข พื้นที่ ๑๓๐ ไร่ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลายสร้อยขาว จำนวนแหล่งละ ๑๐,๐๐๐ ตัว รวม ๒๐,๐๐๐ ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พบกับ กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลาตะเพียน ,สวาย ,แหนมปลากราย...  126   พบกับ สินค้าประมงแปรรูปชุมชน "ยิ้มได้หัวใจพอเพียงตลาดนัดรักษ์ศีขรภูมิ" จำหน่ายปล...  124  พบกับ สินค้าประมงแปรูป ปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้มปลาตะเพียน น้ำพริกตาแดง น้ำพริกสวรรค...  112  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Ag...  112  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ประจำปีงบประมาณ ...  104  พบกับ สินค้าประมงแปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาสัมบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลา ตะเพียน ...  104  พบกับ สินค้าประมงแปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาบ้านเกษตรถาวร จำหน่ายปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้...  102  ประชาสัมพันธ์ ททบ 5   100  งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9   99  โครงการสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๕   95


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ