ข่าวประชาสัมพันธ์ 617/2563 วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายณรงค์ศักดิ์   ศิริชัยพันธุ์ ประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้  นางสาวนภาวรรณ   มาชะนา ประมงอำเภอกาบเชิง  ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมแกเกษตรกร  กิจกรรมการพัฒนาระบบการจัดการสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบักได ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์โดยมีคณะกรรมการแหล่งน้ำ จำนวน ๒ แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน  ๓๐ ราย โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พบกับ กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลาตะเพียน ,สวาย ,แหนมปลากราย...  126   พบกับ สินค้าประมงแปรรูปชุมชน "ยิ้มได้หัวใจพอเพียงตลาดนัดรักษ์ศีขรภูมิ" จำหน่ายปล...  124  พบกับ สินค้าประมงแปรูป ปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้มปลาตะเพียน น้ำพริกตาแดง น้ำพริกสวรรค...  112  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Ag...  112  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ประจำปีงบประมาณ ...  104  พบกับ สินค้าประมงแปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาสัมบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลา ตะเพียน ...  104  พบกับ สินค้าประมงแปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาบ้านเกษตรถาวร จำหน่ายปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้...  102  ประชาสัมพันธ์ ททบ 5   100  งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9   99  โครงการสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๕   95


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ