ข่าวประชาสัมพันธ์ 490/2563 วันจันทร์ ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายกฤติศักดิ์ อันภักดี ประมงอำเภอรัตนบุรี เข้าบริหารจัดการบ่อเลี้ยงปลาดุกอุยเทศ ในพื้นที่สาธิตการทำการเกษตรแบบผสมผสานบริเวณหลังบ้านพัก นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรี จากการตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้นพบว่ามีค่า pH ๗.๕ แต่ค่าแอมโมเนีย ๕ ซึ่งอันตรายต่อการเลี้ยงปลาเป็นอย่างมากจึงขอความร่วมมือจากจิตอาสาทำการถ่ายน้ำเก่าออกครึ่งบ่อ และเติมน้ำคุณภาพดีสำหรับเลี้ยงปลาเข้าไปเพิ่มในระดับที่เหมาะสม และคำนวณการให้อาหารปลา ๕ เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวต่อวัน และจะเข้าติดตามการเลี้ยงปลาเป็นระยะๆ ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พบกับ กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลาตะเพียน ,สวาย ,แหนมปลากราย...  134   พบกับ สินค้าประมงแปรรูปชุมชน "ยิ้มได้หัวใจพอเพียงตลาดนัดรักษ์ศีขรภูมิ" จำหน่ายปล...  129  พบกับ สินค้าประมงแปรูป ปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้มปลาตะเพียน น้ำพริกตาแดง น้ำพริกสวรรค...  114  พบกับ สินค้าประมงแปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาสัมบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลา ตะเพียน ...  109  พบกับ สินค้าประมงแปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาบ้านเกษตรถาวร จำหน่ายปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้...  108  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ประจำปีงบประมาณ ...  108  งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9   106  ประชาสัมพันธ์ ททบ 5   104  พบกับสินค้าประมงแปรรูปกลุ่มแปรรูปปลาบ้านเกษตรถาวร จำหน่ายปลานิล ข้าวคั่ว ปลาส้ม...  98  โครงการสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๕   96


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ