ข่าวประชาสัมพันธ์ 444/2563 วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาววราพร หม้อทอง ประมงอำเภอสังขะ ส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรในโครงการตามมาตรการขับเคลื่อนปฏิบัติการ ๙๐ วัน “คนสุรินทร์ฝ่าวิกฤต COVID-๑๙ ” กิจกรรม โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคมบ้านแบกจาน หมู่ ๖ ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๓๐ ราย และศาลาที่ทำการผู้ใหญ่บ้านสวาท หมู่ ๔ ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๓๐ ราย (พันธุ์กบ ๑๐ รายๆ ละ ๓๐๐ ตัว,พันธุ์ปลาดุก ๑๐ รายๆ ละ ๕๐๐ ตัว, พันธุ์ปลายี่สกเทศ ๑๐ รายๆ ละ ๑,๐๐๐ ตัว)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พบกับ กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลาตะเพียน ,สวาย ,แหนมปลากราย...  134   พบกับ สินค้าประมงแปรรูปชุมชน "ยิ้มได้หัวใจพอเพียงตลาดนัดรักษ์ศีขรภูมิ" จำหน่ายปล...  129  พบกับ สินค้าประมงแปรูป ปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้มปลาตะเพียน น้ำพริกตาแดง น้ำพริกสวรรค...  114  พบกับ สินค้าประมงแปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาสัมบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลา ตะเพียน ...  109  พบกับ สินค้าประมงแปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาบ้านเกษตรถาวร จำหน่ายปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้...  108  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ประจำปีงบประมาณ ...  108  งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9   106  ประชาสัมพันธ์ ททบ 5   104  พบกับสินค้าประมงแปรรูปกลุ่มแปรรูปปลาบ้านเกษตรถาวร จำหน่ายปลานิล ข้าวคั่ว ปลาส้ม...  98  โครงการสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๕   96


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ