ข่าวประชาสัมพันธ์ 427/2563 วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.? ๒๕๖๓ นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ประมงจังหวัดสุรินทร์? นายเทวกุล? บุญประกอบ ประมงอำเภอท่าตูม ร่วมกับนางสาวชญาภา? จันทร์ศรี? ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่?กรมประมง? ? ออกให้บริการด้านการประมงแก่เกษตรกรที่มาขอรับบริการ? ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่?ฯ ไตรมาสที่? ๓? ณ? โรงเรียนบ้านโพนดวน ต.โพนโก? อ.สนม? จ.สุรินทร์? โดยมี? นายไกรสร? กองฉลาด? ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์? เป็นประธานเปิดงาน? พร้อมนี้ได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำจืด? จำนวน? ๓๐,?๐๐๐ ตัว(ปลานวลจันทร์เทศ)?ให้กับผู้นำชุมชน? เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำไว้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากปลาไว้บริโภคและสร้างรายได้ในชุมชนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พบกับ กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลาตะเพียน ,สวาย ,แหนมปลากราย...  134   พบกับ สินค้าประมงแปรรูปชุมชน "ยิ้มได้หัวใจพอเพียงตลาดนัดรักษ์ศีขรภูมิ" จำหน่ายปล...  129  พบกับ สินค้าประมงแปรูป ปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้มปลาตะเพียน น้ำพริกตาแดง น้ำพริกสวรรค...  115  พบกับ สินค้าประมงแปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาสัมบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลา ตะเพียน ...  109  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ประจำปีงบประมาณ ...  108  พบกับ สินค้าประมงแปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาบ้านเกษตรถาวร จำหน่ายปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้...  108  งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9   106  ประชาสัมพันธ์ ททบ 5   104  พบกับสินค้าประมงแปรรูปกลุ่มแปรรูปปลาบ้านเกษตรถาวร จำหน่ายปลานิล ข้าวคั่ว ปลาส้ม...  98  โครงการสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๕   96


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ