ข่าวประชาสัมพันธ์ 405/2563 วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ มอบหมายให้ นางสาวนภาวรรณ มาะนา ประมงอำเภอกาบเชิง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ออกตรวจสอบพื้นที่และประชาสัมพันธ์ ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และ การกระทำผิดตาม พรก. การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศงดจับสัตว์น้ำจืดในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยตาเกาว์ ตำบลตะเคียน ตำบลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ พบมีประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอกาบเชิง อำเภอปราสาท อำเภอสังขะ เข้ามาจับสัตว์น้ำ มีการใช้เครื่องมือประเภทเบ็ด และชนาง ในการจับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่กรมประมงประกาศให้ใช้ทำการประมงได้ในช่วงนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พบกับ กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลาตะเพียน ,สวาย ,แหนมปลากราย...  135   พบกับ สินค้าประมงแปรรูปชุมชน "ยิ้มได้หัวใจพอเพียงตลาดนัดรักษ์ศีขรภูมิ" จำหน่ายปล...  131  พบกับ สินค้าประมงแปรูป ปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้มปลาตะเพียน น้ำพริกตาแดง น้ำพริกสวรรค...  119  พบกับ สินค้าประมงแปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาบ้านเกษตรถาวร จำหน่ายปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้...  111  พบกับ สินค้าประมงแปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาสัมบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลา ตะเพียน ...  111  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ประจำปีงบประมาณ ...  109  งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9   108  ประชาสัมพันธ์ ททบ 5   105  พบกับสินค้าประมงแปรรูปกลุ่มแปรรูปปลาบ้านเกษตรถาวร จำหน่ายปลานิล ข้าวคั่ว ปลาส้ม...  100  โครงการสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๕   97


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ