ข่าวประชาสัมพันธ์ 405/2563

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 405/2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 405/2563

 เผยเเพร่: 2020-06-30  |   ข่าววันที่: 2020-06-27 |  อ่าน: 35 ครั้ง
 

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ มอบหมายให้ นางสาวนภาวรรณ มาะนา ประมงอำเภอกาบเชิง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ออกตรวจสอบพื้นที่และประชาสัมพันธ์ ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และ การกระทำผิดตาม พรก. การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศงดจับสัตว์น้ำจืดในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยตาเกาว์ ตำบลตะเคียน ตำบลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ พบมีประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอกาบเชิง อำเภอปราสาท อำเภอสังขะ เข้ามาจับสัตว์น้ำ มีการใช้เครื่องมือประเภทเบ็ด และชนาง ในการจับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่กรมประมงประกาศให้ใช้ทำการประมงได้ในช่วงนี้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (611)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (522) ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (498) โครงการธนาคารผลผลิต.. (450) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (439) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (434) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (431) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (413) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (407) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (402) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (395) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (382) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (376) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (374) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (371) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (366) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (361) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (355) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (349) งานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์.. (347)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000