ข่าวประชาสัมพันธ์ 393/2563 วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓  นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายโกศล สมัครสมาน หัวกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นางสาวนภาวรรณ มาชะนา ประมงอำเภอกาบเชืง และนายวิษณุ กัลยาพันธ์ นักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ ออกพื้นที่เพื่อมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรตามโครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri map ในเขตพื้นที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๓๐ ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ