ข่าวประชาสัมพันธ์ 384/2563 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ประมงจัดหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายธีระศักดิ์ เสริมรส ประมงอำเภอสำโรงทาบ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ประชาชนและจิตอาสา ในพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน สุทิศา คงเถลิงศิริวัฒนา นายอำเภอ สำโรงทาบ เป็นประธาน ในการเปิดกิจกรรมการปล่อยกุ้งก้ามกราม ตามโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร กิจกรรมการพัฒนาระบบการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ณ อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว หมู่ 11 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ตัว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจากจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2563 พร้อมทั้งร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ห้ามจับสัตว์น้ำจืดในฤดูมีไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อน "ฤดูน้ำแดง" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พบกับ กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลาตะเพียน ,สวาย ,แหนมปลากราย...  126   พบกับ สินค้าประมงแปรรูปชุมชน "ยิ้มได้หัวใจพอเพียงตลาดนัดรักษ์ศีขรภูมิ" จำหน่ายปล...  124  พบกับ สินค้าประมงแปรูป ปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้มปลาตะเพียน น้ำพริกตาแดง น้ำพริกสวรรค...  112  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Ag...  112  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ประจำปีงบประมาณ ...  104  พบกับ สินค้าประมงแปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาสัมบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลา ตะเพียน ...  104  พบกับ สินค้าประมงแปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาบ้านเกษตรถาวร จำหน่ายปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้...  102  ประชาสัมพันธ์ ททบ 5   100  งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9   99  โครงการสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๕   95


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ