ประชาสัมพันธ์ฤดูน้ำแดง ห้าม!!!!!  จับสัตว์น้ำจืดมีไข่ "ฤดูน้ำแดง" ตั้งแต่ 16 มิถุนายน - 15 กันยายน 2563 ห้ามมิให้ ผู้ใดทำการประมงด้วยเครื่องมือทำการประมงหรือด้วยวิธีใด ๆ ในแหล่งน้ำสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

 

เครื่องมือที่อนุญาตให้ทำการประมง  ได้แก่ ตระแกรง สวิง ช้อน ยอ ชนาง ขนาดปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร และไม่ทำการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่ 3 เครื่องมือขึ้นไป   เบ็ดเดี่ยว สุ่ม ฉมวก ส้อม ไซ ตุ้ม อีจู้ ล้น และ  แหขนาดความลึกไม่เกิน 3 เมตร 

 

ฝ่าฝืนโทษปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท หรือ ปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้รับจากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พบกับ กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลาตะเพียน ,สวาย ,แหนมปลากราย...  134   พบกับ สินค้าประมงแปรรูปชุมชน "ยิ้มได้หัวใจพอเพียงตลาดนัดรักษ์ศีขรภูมิ" จำหน่ายปล...  129  พบกับ สินค้าประมงแปรูป ปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้มปลาตะเพียน น้ำพริกตาแดง น้ำพริกสวรรค...  114  พบกับ สินค้าประมงแปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาสัมบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลา ตะเพียน ...  109  พบกับ สินค้าประมงแปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาบ้านเกษตรถาวร จำหน่ายปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้...  108  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ประจำปีงบประมาณ ...  108  งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9   106  ประชาสัมพันธ์ ททบ 5   104  พบกับสินค้าประมงแปรรูปกลุ่มแปรรูปปลาบ้านเกษตรถาวร จำหน่ายปลานิล ข้าวคั่ว ปลาส้ม...  98  โครงการสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๕   96


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ