ข่าวประชาสัมพันธ์ 347/2563 วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 18.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาววราพร หม้อทอง ประมงอำเภอสังขะ ร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์เพาะพันธุ์พืชผักปลอดสารพิษ บ้านแบกจาน หมู่ที่ 6 ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งศูนย์ฯ จะได้แจกจ่ายให้กลุ่มเป้าหมายคือครัวเรือนที่มีความต้องการนำไปปลูกไว้บริโภคเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและขยายผลในพื้นที่ต่อไป พร้อมทั้งพบปะครัวเรือนยากจน ในการนี้ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมและรับทราบสภาพปัญหาในทุกด้านเพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือให้สามารถเลี้ยงชีพได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พบกับ กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลาตะเพียน ,สวาย ,แหนมปลากราย...  126   พบกับ สินค้าประมงแปรรูปชุมชน "ยิ้มได้หัวใจพอเพียงตลาดนัดรักษ์ศีขรภูมิ" จำหน่ายปล...  124  พบกับ สินค้าประมงแปรูป ปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้มปลาตะเพียน น้ำพริกตาแดง น้ำพริกสวรรค...  112  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Ag...  112  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ประจำปีงบประมาณ ...  104  พบกับ สินค้าประมงแปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาสัมบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลา ตะเพียน ...  104  พบกับ สินค้าประมงแปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาบ้านเกษตรถาวร จำหน่ายปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้...  102  ประชาสัมพันธ์ ททบ 5   100  งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9   99  โครงการสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๕   95


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ