ข่าวประชาสัมพันธ์ 334/2563

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 334/2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 334/2563

 เผยเเพร่: 2020-06-03  |   ข่าววันที่: 2020-06-02 |  อ่าน: 29 ครั้ง
 

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2563 นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางอัจฉราวดี บุญรับ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย น.ส.วราพร หม้อทอง ประมงอำเภอสังขะ น.ส.นภาวรรณ มาชะนา ประมงอำเภอกาบเชิง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ ออกพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2563 ณ หนองระมาดค้อ บ้านระมาดค้อ หมู่ 7 ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (557)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (472) โครงการธนาคารผลผลิต.. (412) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (409) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (397) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (393) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (384) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (377) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (369) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (366) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (362) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (347) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (346) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (346) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (337) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (337) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (324) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (324) งานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์.. (323) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (322)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000