ข่าวประชาสัมพันธ์ 331/2563

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 331/2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 331/2563

 เผยเเพร่: 2020-06-03  |   ข่าววันที่: 2020-06-01 |  อ่าน: 46 ครั้ง
 

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ มอบหมายให้นางบุปผา จำรูญ ประมงอำเภอปราสาท ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ ณ หอประชุมอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (573)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (480) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (445) โครงการธนาคารผลผลิต.. (425) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (420) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (413) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (411) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (396) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (378) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (376) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (373) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (358) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (355) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (354) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (350) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (346) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (339) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (337) งานมหกรรมแนะแนวอาชีพและเปิดศูนย์ความรู้กินได้จังหวัดสุรินทร์.. (334) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (333)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000