ข่าวประชาสัมพันธ์ 318/2563 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ มอบหมายให้นางสาวมณฑิชา เหลาคม ประมงอำเภอศีขรภูมิ ร่วมกับ นางสาวโสภิต แก้วชนะ นักวิชาการประมาชำนาญการ และนายสกุลวานิช พานิชย์ดี นักวิชาการประมง จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ ส่งมอบพันธุ์ปลานิลและพันธุ์ปลาสลิด ให้แก่เกษตรกรในโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 4.0 จังหวัดสุรินทร์ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด ในพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 5 ราย รายละ 3,000 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พบกับ กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลาตะเพียน ,สวาย ,แหนมปลากราย...  134   พบกับ สินค้าประมงแปรรูปชุมชน "ยิ้มได้หัวใจพอเพียงตลาดนัดรักษ์ศีขรภูมิ" จำหน่ายปล...  129  พบกับ สินค้าประมงแปรูป ปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้มปลาตะเพียน น้ำพริกตาแดง น้ำพริกสวรรค...  114  พบกับ สินค้าประมงแปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาสัมบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลา ตะเพียน ...  109  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ประจำปีงบประมาณ ...  108  พบกับ สินค้าประมงแปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาบ้านเกษตรถาวร จำหน่ายปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้...  108  งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9   106  ประชาสัมพันธ์ ททบ 5   104  พบกับสินค้าประมงแปรรูปกลุ่มแปรรูปปลาบ้านเกษตรถาวร จำหน่ายปลานิล ข้าวคั่ว ปลาส้ม...  98  โครงการสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๕   96


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ