ข่าวประชาสัมพันธ์ 311/2563 วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายเทวกุล บุญประกอบ ประมงอำเภอท่าตูม และนางสาวชนาทิป บุญสิทธิ์ เจ้าพนักงานประมง ชำนาญงาน พร้อมด้วยนายกฤติศักดิ์ อันภักดี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ ออกพื้นที่เพื่อมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 46 ราย โดยเกษตรกรได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ จำนวน 1,000 ตัวต่อราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พบกับ กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลาตะเพียน ,สวาย ,แหนมปลากราย...  126   พบกับ สินค้าประมงแปรรูปชุมชน "ยิ้มได้หัวใจพอเพียงตลาดนัดรักษ์ศีขรภูมิ" จำหน่ายปล...  124  พบกับ สินค้าประมงแปรูป ปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้มปลาตะเพียน น้ำพริกตาแดง น้ำพริกสวรรค...  112  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Ag...  112  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ประจำปีงบประมาณ ...  104  พบกับ สินค้าประมงแปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาสัมบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลา ตะเพียน ...  104  พบกับ สินค้าประมงแปรรูป กลุ่มแปรรูปปลาบ้านเกษตรถาวร จำหน่ายปลานิลข้าวคั่ว ปลาส้...  102  ประชาสัมพันธ์ ททบ 5   100  งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9   99  โครงการสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๕   95


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ